PagedNodeInfoList v82

Listan över noder i klustret. Listan visas när alla resultat inte får plats i ett enda meddelande. Nästa uppsättning resultat kan hämtas genom att köra samma fråga med fortsättningstoken som finns i den här listan.

Egenskaper

Namn Typ Obligatorisk
ContinuationToken sträng No
Items matris med NodeInfo Inga

ContinuationToken

Typ: sträng
Obligatoriskt: Nej

Parametern fortsättningstoken används för att hämta nästa uppsättning resultat. Fortsättningstoken ingår i API:ets svar när resultatet från systemet inte får plats i ett enda svar. När det här värdet skickas till nästa API-anrop returnerar API:et nästa uppsättning resultat. Om det inte finns några ytterligare resultat inkluderas inte fortsättningstoken i svaret.


Items

Typ: matris med NodeInfo
Obligatoriskt: Nej

Lista över nodinformation.