Dela via


PartitionEvent v82

Representerar basen för alla partitionshändelser.

Egenskaper

Namn Typ Obligatorisk
EventInstanceId sträng (uuid) Yes
Category sträng No
TimeStamp sträng (datum-tid) Yes
HasCorrelatedEvents boolean No
PartitionId sträng (uuid) Yes

EventInstanceId

Typ: sträng (uuid)
Obligatoriskt: Ja

Identifieraren för FabricEvent-instansen.


Category

Typ: sträng
Obligatoriskt: Nej

Kategorin händelse.


TimeStamp

Typ: sträng (datum-tid)
Obligatoriskt: Ja

Tidshändelsen loggades.


HasCorrelatedEvents

Typ: booleskt
Obligatoriskt: Nej

Visar att det finns befintliga relaterade händelser tillgängliga.


PartitionId

Typ: sträng (uuid)
Obligatoriskt: Ja

Ett internt ID som används av Service Fabric för att unikt identifiera en partition. Detta är ett slumpmässigt genererat GUID när tjänsten skapades. Partitions-ID:t är unikt och ändras inte under tjänstens livslängd. Om samma tjänst togs bort och återskapades skulle ID:erna för dess partitioner vara annorlunda.