Dela via


SecretResourceProperties v82

Beskriver egenskaperna för en hemlig resurs.

Egenskaper

Namn Typ Obligatorisk
description sträng No
status sträng (uppräkning) No
statusDetails sträng No
contentType sträng No

description

Typ: sträng
Krävs: Nej

Användarläsbar beskrivning av hemligheten.


status

Typ: sträng (uppräkning)
Krävs: Nej

Status för resursen.

Möjliga värden:

  • Unknown – Anger att resursstatusen är okänd. Värdet är noll.
  • Ready – Anger att resursen är klar. Värdet är 1.
  • Upgrading – Anger att resursen uppgraderas. Värdet är 2.
  • Creating – Anger att resursen skapas. Värdet är 3.
  • Deleting – Anger att resursen tas bort. Värdet är 4.
  • Failed – Anger att resursen inte fungerar på grund av beständiga fel. Mer information finns i egenskapen statusDetails. Värdet är 5.

statusDetails

Typ: sträng
Krävs: Nej

Ger ytterligare information om hemlighetens aktuella status.


contentType

Typ: sträng
Krävs: Nej

Typen av innehåll som lagras i det hemliga värdet. Värdet för den här egenskapen är ogenomskinlig för Service Fabric. När värdet för den här egenskapen har angetts kan det inte ändras.