Dela via


SeedNodeSafetyCheck v82

Representerar en säkerhetskontroll för de startvärdesnoder som utförs av Service Fabric innan du fortsätter med åtgärder på nodnivå.