Dela via


ServiceCorrelationScheme-uppräkning v82

type: string

Tjänstkorrelationsschemat.

Möjliga värden:

  • Invalid – Ett ogiltigt korrelationsschema. Det går inte att använda. Värdet är noll.
  • Affinity – Anger att den här tjänsten har en tillhörighetsrelation med en annan tjänst. För bakåtkompatibilitet bör du överväga att föredra alternativen Justerad eller Icke-justeradAffinitet. Värdet är 1.
  • AlignedAffinity – Justerad tillhörighet säkerställer att primärnamnen för partitionerna i de tillhörighetsbaserade tjänsterna är sorterade på samma noder. Detta är standardvärdet och är detsamma som att välja tillhörighetsschemat. Värdet är 2.
  • NonAlignedAffinity – Icke-justerad tillhörighet garanterar att alla repliker av varje tjänst placeras på samma noder. Till skillnad från justerad tillhörighet garanterar detta inte att repliker av en viss roll kommer att samordnas. Värdet är 3.