Virtual Network Rules

Operations

Create Or Update

Skapar eller uppdaterar en befintlig regel för virtuellt nätverk.

Delete

Tar bort regeln för virtuellt nätverk med det angivna namnet.

Get

Hämtar en regel för virtuellt nätverk.

List By Server

Hämtar en lista över regler för virtuella nätverk på en server.