Database Auditing Settings

Operations

Create Or Update

Skapar eller uppdaterar en databass blobgranskningsprincip.

Get

Hämtar en databass blobgranskningsprincip.

List By Database

Visar granskningsinställningar för en databas.