Managed Instance Keys

Operations

Create Or Update

Skapar eller uppdaterar en hanterad instansnyckel.

Delete

Tar bort den hanterade instansnyckeln med det angivna namnet.

Get

Hämtar en hanterad instansnyckel.

List By Instance

Hämtar en lista över nycklar för hanterade instanser.