Job Steps

Operations

Create Or Update

Skapar eller uppdaterar ett jobbsteg. Detta skapar implicit en ny jobbversion.

Delete

Tar bort ett jobbsteg. Detta skapar implicit en ny jobbversion.

Get

Hämtar ett jobbsteg i ett jobbs aktuella version.

Get By Version

Hämtar den angivna versionen av ett jobbsteg.

List By Job

Hämtar alla jobbsteg för ett jobbs aktuella version.

List By Version

Hämtar alla jobbsteg i den angivna jobbversionen.