Job Target Executions

Operations

Get

Hämtar en målkörning.

List By Job Execution

Visar en lista över målkörningar för alla steg i en jobbkörning.

List By Step

Visar en lista över målkörningarna för en jobbstegskörning.