App Group - Remove User

Tar bort en användare från en AppGroup i en TenantGroup, Klientorganisation, HostPool och AppGroup som är associerade med den angivna Rds-kontexten.

DELETE https://rdbroker.wvd.microsoft.com/RdsManagement/V1/TenantGroups/{tenantGroupName}/Tenants/{tenantName}/HostPools/{hostPoolName}/AppGroups/{appGroupName}/AssignedUsers

URI-parametrar

Name In Required Type Description
appGroupName
path True
  • string

Önskat AppGroup-namn.

hostPoolName
path True
  • string

Önskad HostPool.

tenantGroupName
path True
  • string

Önskat namn på klientgrupp.

tenantName
path True
  • string

Önskat klientnamn.

Svar

Name Type Description
404 Not Found

TenantNotFound,HostPoolNotFound,AppGroupNotFound