NetworkInterfaces In CloudService

Operations

Get Cloud Service Network Interface

Hämta det angivna nätverksgränssnittet i en molntjänst.

List Cloud Service Network Interfaces

Hämtar alla nätverksgränssnitt i en molntjänst.

List Cloud Service Role Instance Network Interfaces

Hämtar information om alla nätverksgränssnitt i en rollinstans i en molntjänst.