Health Api

Operations

Get Service Status

Hämta status för tjänstens hälsa.