Säkerhetskontroll: intrångstest och Red Team-tester

Anteckning

Den senaste Azure Security Benchmark finns här.

Testa den övergripande styrkan i en organisations försvar (teknik, processer och personer) genom att simulera en angripares mål och åtgärder.

11.1: Utför regelbunden penetrationstestning av dina Azure-resurser och se till att alla kritiska säkerhetsresultat åtgärdas

Azure-ID CIS-ID:n Ansvar
11,1 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8 Delad

Följ Microsofts regler för engagemang för att se till att intrångstesterna inte bryter mot Microsofts principer. Använd Microsofts strategi och utförande av ”red team”-aktiviteter och intrångstester live mot molninfrastruktur, tjänster och appar som hanteras av Microsoft.

Nästa steg