CISO Workshop Module 4a: Strategi för skydd mot hot

Utforska viktiga lärdomar om skydd mot hot, säkerhetsutveckling, strategier och vägkartor för säkerhet.

Introduktion: Strategi för skydd mot hot (4:37)

Del 1: Lär dig mer om hotskydd (9:11)

Del 2: Säkerhetsutveckling: Översikt (3:29)

Del 3: Säkerhetsutveckling: Office 365 (7:33)

Del 4: Säkerhetsutveckling: Azure (15:54)

Del 5: Strategier och framgångskriterier (9:09)

Del 6: Översikt över plattform som en tjänst för programutveckling & (6:07)

Del 7: Översikt över skugg-IT-risker från programvara från tredje part som en tjänst (5:05)

Del 8: Översikt över Office 365-säkerhet (16:36)

Del 9: Översikt över infrastruktur som en tjänst och lokalt (24:38)

Del 10: Översikt för Windows 10-säkerhet (7:31)

Del 11: Översikt över att skydda privilegierad åtkomst (22:26)

Del 12: Översikt över (inte) Petya och kritisk säkerhetshygien (10:28)