Distributionsmeddelande för oktober 2019 (11/oktober) – Microsoft Trusted Root Program

Tisdagen den 5 november 2019 släpper Microsoft en uppdatering av Microsofts betrodda rotcertifikatprogram.

Den här versionen kommer inteför följande rot (rotcertifikat \ SHA-1 tumavtryck):

 1. GPKI ApplicationCA2 Root \ F00FC37D6A1C9261FB6BC1C218498C5A4DC51FB

Den här versionen kommer inteför OCSP EKU i följande rötter:

 1. Certigna \ B12E13634586A46F1AB2606837582DC4ACFD9497
 2. CFCA EV ROOT \ E2B8294B5584AB6B58C290466CAC3FB8398F8483
 3. China Financial CA \ EABDA240440ABBD694930A01D09764C6C2D77966
 4. PostSignum Root QCA 4 \ AA40D2579BA82424CD27719B1D6B1F3571738099
 5. Entrust Root Certification Authority – G4 \ 14884E862637B026AF59625C4077EC3529BA9601
 6. Google Trust Services – GlobalSign Root CA-R2 \ 75E0ABB6138512271C04F85FDDDE38E4B7242EFE
 7. GlobalSign Root CA – R1 \ B1BC968BD4F49D622AA89A81F2150152A41D829C
 8. GlobalSign Root CA – R6 \ 8094640EB5A7A1CA119C1FDDD59F810263A7FBD1
 9. Austrian Society for Data Protection GLOBALTRUST Certification Service \ 342CD9D3062DA48C346965297F081EBC2EF68FDC
 10. Netrust CA1 \ 55C86F7414AC8BDD6814F4D86AF15F3710E104D0
 11. SECOM Trust Systems CO LTD \ 36B12B49F9819ED74C9EBC380FC6568F5DACB2F7
 12. Trustwave \ B80186D1EB9C86A54104CF3054F34C52B7E558C6
 13. T-TeleSec Global Root Class 3 \ 55A6723ECBF2ECCDC3237470199D2ABE11E381D1
 14. ZETES TSP ROOT CA 001 \ 3753D295FC6d8BC39B375650BFFC821AED504E1A
 15. Hongkong Post Root CA 1 \ D6DAA8208D09D2154D24B52FCB346EB258B28A58
 16. Hongkong Post Root CA 3 \ 58A2D0EC2052815BC1F3F86402244EC28E024B02
 17. Izenpe.com \ 30779E9315022E94856A3FF8BCF815B082F9AEFD

Den här versionen kommer inteför koden som signerar EKU :n i följande rötter:

 1. TW Government Root Certification Authority \ F48B11BFDEABBE94542071E641DE6BBE882B40B9
 2. TW Government Root Certification Authority 2 \ B091AA913847F313D727BCEFC8179F086F3A8C0F
 3. SwissSign Platinum G2 Root CA \ 56E0FAC03B8F18235518E5D311CAE8C24331AB66
 4. OISTE WISeKey Global Root GC CA \ E011845E34DEBE8881B99CF61626D1961FC3B931
 5. OISTE WISeKey Global Root GB CA \ 0FF9407618D3D76A4B98F0A8359E0CFD27ACCCED
 6. OISTE WISeKey Global Root GA CA \ 5922A1E15AEA163521F898396A4646B0441B0FA9
 7. LuxTrust Global Root 2 \ 1E0E56190AD18B2598B20444FF668A0417995F3F
 8. CCVRAIZ1 \ 93057A8815C64FCE882FFA9116522878BC536417

Den här versionen kommer inteför serverautentiseringens EKU i följande rötter:

 1. Handelskammare Rot \ 6E3A55A4190C195C93843CC0DB722E313061F0B1
 2. Chambersign Global Root \ 339B6B1450249B557A01877284D9E02FC3D2D8E9

Den här versionen lägger till följande rötter:

 1. A-Trust-Root-07 \ 1B1815AF925D140EFC5AF9A1A55EEBB4FFBC561
 2. AC RAIZ FNMT-RCM SERVIDORES SEGUROS \ 62FFD99EC0650D03CE7593D2ED3F2D32C9E3E54A

Anteckning

 • Windows 10 gör att vi kan sluta lita på rötter eller EKU:er med egenskaperna "NotBefore" eller "Disable", som båda gör att vi kan ta bort vissa funktioner i rotcertifikatet utan fullständig borttagning. Dessa funktioner är inte tillgängliga i versioner före Windows 10. Tidigare versioner av Windows påverkas inte av den här ändringen.
 • Datumen NotBefore och Disable anges för den första dagen i utgivningsmånaden. Det innebär att alla certifikat som utfärdas efter den 1 maj påverkas.
 • Uppdateringspaketet kommer att vara tillgängligt för nedladdning och testning på: https://aka.ms/CTLDownload