Avsnitt

Demokratisera AI med Azure Machine Learning designer

Azure Machine Learning har ett stort bibliotek med algoritmer från familjer för klassificering, rekommenderare, klustring, avvikelseidentifiering, regression och textanalys. Var och en är utformad för att hantera olika typer av maskininlärningsproblem. I den här demonstrationen får du lära dig hur du använder Azure Machine Learning designer i några enkla steg och skapar en maskininlärningspipeline från slutpunkt till slutpunkt för ditt datavetenskapsscenario.

[00:21] – Introduktion

[00:39] – Kontext

[02:00] – Demo

Lära sig mer: