Avsnitt

Lär dig hur du är en ML Hero med hjälp av AutoML

Automatiserad ML är ett nytt område inom Machine Learning som hjälper dataexperter att förbättra sin produktivitet samtidigt som de hjälper utvecklare med lite datavetenskapskunskap att skapa Machine Learning modeller och lösningar utan att förstå komplexiteten i att välja, konfigurera och justera hyperparametrar. Med Azure Machine Learning funktioner, givet en datauppsättning och några konfigurationsparametrar, till exempel ML problem som du vill lösa, får du en tränad maskininlärningsmodell av hög kvalitet som du kan använda för att göra förutsägelser. I den här sessionen får du lära dig hur du använder automatiserade ML (med SDK och användargränssnittet) samtidigt som du identifierar de bästa metoderna och verktygen som ska användas beroende på ditt scenario.

Ai-showens favoritlänkar: