Avsnitt

Lägga till anpassade data i autentiseringsmetoden

Joe Stagner fortsätter att utforska ASP.NET autentisering genom att konfigurera autentiseringsmetoden för att lägga till anpassade data i autentiseringsbegäran som används av ASP.NET. Mer information om den här demonstrationen finns här.

  • Källa (C#)
  • Källa (VB)