Lägg till och ändra storlek på diskar i Azure Virtual Machines

Medel
Developer
Administrator
Azure
Azure Virtual Machines
Azure Portal
Azure Disk Storage

Förstå och skapa olika typer av disklagring som är tillgängliga för virtuella Azure-datorer (VM).

Utbildningsmål

I den här modulen kommer du att:

  • Skapa en virtuell dator (VM)
  • Konfigurera och ansluta virtuella hårddiskar (VHD) till en befintlig virtuell dator
  • Fastställa om du behöver premiumdiskar
  • Ändra storlek på diskar för en virtuell dator

Förutsättningar

Inga