Programskalbarhet på AKS med HorizontalPodAutoscalers

Nybörjare
Solution Architect
Developer
DevOps Engineer
Azure
Azure Kubernetes Service (AKS)

Skala dina program så att de matchar din belastning med hjälp av inbyggda skalbarhetsfunktioner som finns i Kubernetes.

Utbildningsmål

I slutet av den här modulen kan du:

  • Förstå begreppet skalbarhet och hur det gäller kubernetes
  • Skapa och konfigurera intern skalbarhet i AKS
  • Välj hur du konfigurerar och finjusterar HPA:er

Förutsättningar

  • En Azure-prenumeration
  • Erfarenhet av att använda Azure CLI
  • Erfarenhet av att skapa en Docker-container
  • Navigera på Azure-portalen
  • Grundläggande kunskaper om Kubernetes och dess begrepp