Spåra global luftkvalitet med Azure Maps

Nybörjare
Developer
Student
Azure Maps
Azure
Azure IoT

Den här modulen visar hur du spårar den globala luftkvaliteten med hjälp av Azure Maps webb-SDK och föroreningsdata från ett api för luftkvalitet från tredje part.

Utbildningsmål

I den här modulen kommer du att:

  • Läs mer om Azure Maps och Webb-SDK för Maps
  • Skapa en webbsida för att visa en karta
  • Lär dig mer om GeoJSON
  • Hämta luftkvalitetsmått från ett API och konvertera dem till GeoJSON
  • Rita luftkvalitetsmätningar på en karta

Förutsättningar

  • Kunskaper i Python på nybörjarnivå
  • Erfarenhet av att använda Visual Studio Code på nybörjarnivå
  • Python 3.6 eller senare installerat och tillgängligt i din miljösökväg
  • Visual Studio Code installerat
  • Python-tillägget för Visual Studio Code installerat

Du kan uppfylla dessa krav genom att slutföra Konfigurera din Python-utvecklingsmiljö för nybörjare med Visual Studio Code.