Microsoft Azure Well-Architected Framework – kostnadsoptimering

Medel
Solution Architect
Azure
Azure Cost Management
Azure Advisor
Azure Monitor

Identifiera möjligheter till kostnadsoptimering för att maximera molneffektiviteten och synligheten med Microsoft Azure Well-Architected Framework.

Utbildningsmål

När du är färdig med den här modulen kommer du att kunna:

  • Använd övervakning och analys för att få kostnadsinformation
  • Maximera effektiviteten i din molnmiljö
  • Etablera kostnadsoptimerade resurser

Förutsättningar

  • Bygga eller använda lösningar genom att använda grundläggande infrastrukturteknik som datalagring, beräkning och nätverk
  • Utveckla eller sköta drift av tekniksystem som löser affärsproblem