Guidat projekt – Skapa en .NET-app med Azure Cosmos DB för NoSQL

Nybörjare
Developer
Azure Cosmos DB

Anslut till ett Azure Cosmos DB for NoSQL-konto med C# och .NET för att utföra vanliga åtgärder. Koden skapar resurser, samordnar flera åtgärder och frågar efter objekt.

Kommentar

Den här modulen är ett guidat projekt där du slutför ett projekt från slutpunkt till slutpunkt genom att följa stegvisa instruktioner.

Utbildningsmål

I den här modulen övar du på att:

 • Anslut till ett Azure Cosmos DB for NoSQL-konto med hjälp av .NET SDK.
 • Skapa Azure Cosmos DB för NoSQL-databas-, container- och objektresurser.
 • Kör flera Azure Cosmos DB för NoSQL .NET SDK-åtgärder tillsammans som en transaktion.
 • Fråga Azure Cosmos DB efter NoSQL-objekt med hjälp av språkintergrated query (LINQ) och frågespråket.

Förutsättningar

 • Erfarenhet av Azure Cosmos DB-begrepp som databaser, containrar och objekt

 • Erfarenhet av att skriva frågor för Azure Cosmos DB för NoSQL

 • Möjlighet att köra skript med Azure CLI

 • Erfarenhet av instruktionsprojekt på toppnivå i .NET 6 eller senare

 • Möjlighet att skriva C# på mellannivå

 • Utveckla i webbläsaren:

 • Utveckla lokalt: