Sammanfattning

Slutförd

I den här modulen har du konfigurerat Express.js-webbtjänsten och frontend Next.js-hanteringswebbappen med Azure Database for PostgreSQL som fungerar som ett beständigt datalager. Du är säker på att utvecklingsteamet för Adatum kan använda den här funktionen för att utöka funktionerna i de molnbaserade program som de utvecklar.

Nu när du har slutfört den här modulen bör du veta mer om hur du:

  • Beskriva hur molnbaserade program använder Azure Database for PostgreSQL.
  • Identifiera molnbaserade programscenarier där Azure Database for PostgreSQL kan ge meningsfulla fördelar.

Använd dessa resurser för att lära dig mer