Skapa en IoT-tjänst för dina molnbaserade appar med hjälp av IoT Central

Medel
Administrator
Developer
Solution Architect
Student
Azure
Azure Pipelines
Azure Cosmos DB
Azure IoT Central

Den här modulen beskriver hur du utökar ditt molnbaserade program för att tillhandahålla IoT-funktioner genom att integrera dess komponenter med Azure IoT-tjänster och använda Cosmos DB för att tillhandahålla ett beständigt datalager.

Utbildningsmål

I den här modulen gör du följande:

  • Beskriva arkitekturen och komponenterna i IoT-tjänster
  • Beskriva egenskaperna och funktionerna i Azure Cosmos DB
  • Integrera Azure-datalager med IoT-pipelines
  • Implementera Azure Cosmos DB för bearbetning av telemetridata
  • Analysera och hantera telemetridata
  • Konfigurera och hantera IoT-pipelines

Förutsättningar

  • Grundläggande förståelse för molnbaserad databehandling
  • Grundläggande kunskaper om Azure
  • Grundläggande kunskaper om programmeringsbegrepp
  • Grundläggande kunskaper om Azure Functions är användbart men krävs inte