Autentisera och auktorisera appar med flera klientorganisationer med hjälp av Microsoft Entra-ID

Medel
Administrator
Developer
Solution Architect
Student
Azure
Microsoft Entra ID

Med Microsoft Entra-ID kan du förbättra funktionerna i molnbaserade appar i scenarier med flera klientorganisationer.

Utbildningsmål

I den här modulen gör du följande:

  • Beskriva egenskaperna och funktionerna i Microsoft Entra ID
  • Implementera Microsoft Entra-autentisering för molnbaserade program

Förutsättningar

Innan du arbetar med den här modulen är det användbart men krävs inte att du har:

  • Grundläggande förståelse för molnbaserad databehandling
  • Grundläggande kunskaper om Azure
  • Grundläggande kunskaper om Microsoft Entra-ID
  • Grundläggande kunskaper om programmeringsbegrepp