Kontrollera Azure-tjänster med CLI

Nybörjare
Utvecklare
Administratör
Student
Azure
Kommandoradsgränssnitt

Installera Azure CLI lokalt och använd det för att hantera Azure-resurser.

Utbildningsmål

I den här modulen kommer du att:

  • Installera Azure CLI på Linux, macOS och/eller Windows
  • Ansluta till en Azure-prenumeration med hjälp av Azure CLI
  • Skapa Azure-resurser med Azure CLI

Förutsättningar

  • Lära dig mer om kommandoradsgränssnitt som PowerShell och Bash
  • Kunskaper om grundläggande Azure-begrepp, som exempelvis resursgrupper
  • Lära dig hur du administrerar Azure-resurser med hjälp av Azure-portalen