Räkna antalet stenar från månen efter typ med hjälp av Python

Nybörjare
Student
Data Scientist
Azure

Använd Python för att göra ett enkelt program för att räkna antalet av varje typ av rymdsten.

Utbildningsmål

I den här modulen lär du dig att:

  • Skriva variabler i en programkontext
  • Använda fördefinierade funktioner till att läsa data från en textfil
  • Skapa en funktion och anropa den i en programkontext
  • Skriva villkor och loopar i en programkontext

Tips

Den här modulen bygger på multimodalt lärande. Starta modulen för att se hur du kan följa med!

Förutsättningar

  • Ingen