Skapa en sammansatt Formigenkänning modell

Medel
AI Engineer
Azure Cognitive Search
Azure AI-dokumentinformation

Lär dig hur du monterar anpassade modeller i sammansatta lösningar som kan analysera olika typer av egna dokument.

Utbildningsmål

Efter den här modulen kommer du att kunna:

  • Beskriv affärsproblem som du skulle använda anpassade modeller och sammansatta modeller för att lösa.
  • Träna en anpassad modell för att hämta data från formulär med ovanliga strukturer.
  • Skapa en sammansatt modell som kan analysera formulär i flera format.

Förutsättningar

  • Grundläggande förståelse för Azure AI Document Intelligence