Skapa och använda Azure AI-tjänster

Medel
AI Engineer
Developer
Student
Azure AI services

Med Azure AI-tjänster kan utvecklare enkelt lägga till AI-funktioner i sina program. Lär dig hur du skapar och använder dessa tjänster.

Utbildningsmål

När du har slutfört den här modulen kan du:

  • Skapa Azure AI-tjänstresurser i en Azure-prenumeration.
  • Identifiera slutpunkter, nycklar och platser som krävs för att använda en Azure AI-tjänstresurs.
  • Använd ett REST API och en SDK för att använda Azure AI-tjänster.

Förutsättningar

Innan du startar den här modulen bör du ha:

  • Erfarenhet av att etablera och hantera Azure-tjänster i Azure-portalen.
  • Kunskaper om C# eller Python.