Skapa sidnumrerade rapporter

Medel
Data Analyst
Power BI
Microsoft Power Platform

Med sidnumrerade rapporter kan rapportutvecklare skapa Power BI-artefakter som har noggrant kontrollerade renderingskrav. Sidnumrerade rapporter passar utmärkt för att skapa försäljningsfakturor, kvitton, inköpsordrar och tabelldata. I den här modulen lär du dig att skapa rapporter, lägga till parametrar samt arbeta med tabeller och diagram i sidnumrerade rapporter.

Utbildningsmål

I den här modulen kommer du att:

  • Hämta data.
  • Skapa en sidnumrerad rapport.
  • Arbeta med diagram och tabeller i rapporten.
  • Publicera rapporten.

Förutsättningar

Sidnumrerade Power BI-rapporter är en funktion i Power BI Premium