Skapa ditt första Tal till text-program i Azure AI

Nybörjare
Developer
AI Engineer
Azure
Azure AI services
Azure AI Speech
Azure CLIs

Microsofts Azure AI-tjänster ger utvecklare API:er för att skapa program som utnyttjar Azures tal till text-funktioner. I den här modulen får du lära dig hur du använder Azure AI-tjänster för att skapa ett tal till text-program som konverterar en WAVE-exempelfil till text.

Utbildningsmål

I den här modulen kommer du att:

  • Skapa ett Azure AI-tjänstkonto.
  • Skapa ett kommandoradsprogram som använder enkel igenkänning för att konvertera tal till text.
  • Skapa ett kommandoradsprogram som använder kontinuerlig igenkänning för att konvertera tal till text.

Förutsättningar

  • Grundläggande kunskaper om utvecklingsverktyg