Skapa din första Text till tal-app för Azure AI-tjänster

Nybörjare
Developer
AI Engineer
Azure
Azure CLIs
Azure AI services
Azure AI Speech

Microsofts Azure AI-tjänster ger utvecklare API:er för att skapa program som drar nytta av Azures text till tal-funktioner. I den här modulen får du lära dig hur du använder Azure AI-tjänster för att skapa ett text-till-tal-program som använder både oformaterad text och SSML (Speech Synthesis Markup Language) för att skapa ljudfiler.

Utbildningsmål

I den här modulen kommer du att:

  • Skapa ett Azure AI-tjänstkonto.
  • Skapa ett kommandoradsprogram som konverterar text till tal.
  • Skapa ett kommandoradsprogram som konverterar SSML till tal.

Förutsättningar

  • Grundläggande kunskaper om utvecklingsverktyg