Distribuera enhetsdataskydd

Medel
Administrator
Windows
Microsoft Configuration Manager
Microsoft Intune

I den här modulen beskrivs hur du kan använda Intune för att skapa och hantera WIP-principer som hanterar det här skyddet. Modulen omfattar även implementering av BitLocker och Krypterande filsystem.

Utbildningsmål

Efter den här modulen bör du kunna:

  • Beskriva Windows Information Protection
  • Planera för Användning av Windows Information Protection
  • Implementera och använda Windows Information Protection
  • Beskriv EFS (Encrypting File System)
  • Beskriva BitLocker

Förutsättningar

  • Starka tekniska kunskaper om att installera, underhålla och felsöka Windows 10-operativsystemet eller senare
  • Stark förståelse för datornätverk, klientsäkerhet och programbegrepp
  • Erfarenhet av att använda Active Directory-domän Services