Distribuera och kör en containerbaserad webbapp med Azure App Service

Nybörjare
Utvecklare
Lösningsarkitekt
Administratör
Azure
App Service
Container Registry

Skapa en Docker-avbildning och lagra den i ett centrallager i Azure Container Registry. Använd Azure App Service för att distribuera en webbapp baserad på Docker-avbildningen. Konfigurera kontinuerlig distribution för webappen med hjälp av en webhook som övervakar Docker-avbildningen för ändringar.

Utbildningsmål

I den här modulen kommer du att göra följande:

  • Skapa Docker-avbildningar och lagra dem i ett centrallager i Azure Container Registry.
  • Använda Azure App Service för att köra webbappar som är baserade på Docker-avbildningar i Container Registry.
  • Använda webhooks för att konfigurera kontinuerlig distribution av en webbapp som bygger på en Docker-avbildning.

Förutsättningar

  • Grundläggande erfarenhet av Docker, inklusive användning av Docker-kommandon för att lagra och hämta Docker-avbildningar
  • Erfarenhet av att skapa webbappar med hjälp av Azure App Service