Automatisera distributionen av JSON ARM-mallar med hjälp av GitHub Actions

Medel
Administrator
Developer
Solution Architect
Azure

Lär dig hur du distribuerar ARM-mallar (JSON Azure Resource Manager) med hjälp av Azure PowerShell, Azure CLI och GitHub Actions. Använd länkade mallar för att dela upp komplexa mallar i mer modulära mallar.

Utbildningsmål

När du har slutfört den här modulen kommer du att kunna:

  • Välj det bästa sättet att distribuera JSON ARM-mallar baserat på dina behov.
  • Modularisera dina mallar med hjälp av länkade mallar.
  • Skapa GitHub Actions för att distribuera mallar.

Förutsättningar