Beskriva hur Git hanterar källkontroll

Nybörjare
Developer
Azure

Beskriv hur Git hanterar källkontroll introducerar grundläggande Git-begrepp, förklarar deras användning och beskriver Git-kommandon som hjälper användare att hantera filer i GitHub-källkontrollsystemet.

Utbildningsmål

När du har slutfört den här modulen kommer du att kunna:

  • Beskriv grundläggande git-begrepp.
  • Förklara skillnaden mellan Git och GitHub.
  • Identifiera funktionen för grundläggande Git-kommandon.
  • Förklara funktionen för mellanliggande Git-kommandon.

Förutsättningar

En privat dator som kör Windows, macOS eller Linux.