Beskriva identitetsbegrepp

Nybörjare
Affärsanvändare
Student
Azure Active Directory

Lär dig mer om nyckelbegreppen för autentisering och auktorisering och varför identitet är viktigt för att skydda företagsresurser. Du får också lära dig om vissa identitetsrelaterade tjänster.

Utbildningsmål

När du har genomfört den här modulen kommer du att kunna:

  • Förstå skillnaden mellan autentisering och auktorisering.
  • Beskriva begreppet identitet som en säkerhetsperimeter.
  • Beskriva identitetsrelaterade tjänster.

Förutsättningar

  • Allmän förståelse för nätverk och molnbaserad databehandlingskoncept.
  • Allmän IT-kunskap eller allmän erfarenhet av arbete i IT-miljö.
  • Allmän förståelse för Microsoft Azure och Microsoft 365.