Beskriva säkerhets- och efterlevnadsbegrepp

Nybörjare
Business User
Student
Azure
Microsoft 365

Lär dig mer om vanliga säkerhets- och efterlevnadskoncept som är grundläggande för Microsoft-lösningar. Ämnena omfattar delat ansvar och Nolltillit modeller, kryptering, datahemvist och datasuveränitet med mera.

Utbildningsmål

När du har genomfört den här modulen kommer du att kunna:

  • Beskriv det delade ansvaret och de djupgående säkerhetsmodellerna.
  • Beskriv Zero-Trust modellen.
  • Beskriv begreppen kryptering och hashning.
  • Beskriv några grundläggande efterlevnadsbegrepp.

Förutsättningar

  • Ingen