Utforma en Azure-beräkningslösning

Avancerat
Solution Architect
Azure App Service
Azure Batch
Azure Container Instances
Azure Virtual Machines

Azure Architects utformar och rekommenderar Azure-beräkningslösningar.

Utbildningsmål

I den här modulen får du lära dig att:

  • Välj en Azure-beräkningstjänst.
  • Designa för Azure Virtual Machines-lösningar.
  • Designa för Azure Batch lösningar.
  • Designa för Azure App Service lösningar.
  • Designa för Azure Container Instances lösningar.
  • Designa för Azure Kubernetes Service lösningar.
  • Design för Azure Functions lösningar.
  • Designa för Azure Logic Apps-lösningar.

Förutsättningar

  • Konceptuell kunskap om Azure-beräkningslösningar
  • Erfarenhet av virtuella datorer, Azure Storage-containrar och Azure App Service