Utforma migreringar

Avancerat
Solution Architect
Azure Data Box Family
Azure Database Migration service
Azure Migrate

Azure Architects utformar och rekommenderar migreringslösningar.

Utbildningsmål

I den här modulen lär du dig att:

  • Utvärdera migrering med Microsoft Cloud Adoption Framework för Azure
  • Beskriv Azure Migration and Modernization Program (Azure Migration Framework)
  • Utvärdera dina lokala arbetsbelastningar
  • Välj migreringsverktyg
  • Migrera dina databaser
  • Välj ett migreringsverktyg för onlinelagring
  • Migrera offlinedata

Förutsättningar

  • Konceptuell kunskap om migrering av beräknings-, databas- och lagringsarbetsbelastningar
  • Erfarenhet av att planera migreringar, utvärdera arbetsbelastningar, fastställa migreringskrav och distribuera arbetsbelastningar