Utforma SaaS-appar med flera klientorganisationer med hjälp av Azure Cosmos DB for PostgreSQL

Medel
Developer
Azure
Azure Cosmos DB

Azure Cosmos DB for PostgreSQL tillhandahåller en kraftfull dataplattform för SaaS-program (programvara som en tjänst) med flera klienter. Från och med en instans med en nod kan en databas med flera klienter skalas horisontellt till ett distribuerat kluster med flera noder på upp till 20 servrar för att uppfylla kraven på klienttillväxt.

Utbildningsmål

När du är klar med den här modulen kommer du att kunna:

  • Förbereda tabeller som finns i en databas med en nod för distribution.
  • Övergå från en databas med en nod till en databas med flera noder med hjälp av Azure Cosmos DB för PostgreSQL.
  • Distribuera tabeller med flera klientorganisationer med minimal programpåverkan.
  • Övervaka användningen av databaser med flera klientorganisationer med hjälp av Azure Cosmos DB for PostgreSQL.

Förutsättningar

  • Grundläggande kunskaper om relationsdatabaser, inklusive att skapa och uppdatera tabeller, skapa index och köra frågor mot tabeller.
  • En mellanliggande förståelse av distribuerade databasbegrepp, till exempel val av distributionskolumner, horisontell partitionering, tabellsamlokalisering och tabelltyper.