Identifiera kommandon i PowerShell

Nybörjare
Developer
Student
Azure PowerShell

PowerShell levereras med ett inbyggt hjälpsystem. Använd hjälp för att läsa mer om ett kommando, vad kommandot gör och hur du anropar det. Om du kontrollerar vad ett kommando returnerar kan du också använda den informationen för att anpassa utdata, avgöra vilka kommandon som är logiskt grupperade och bestämma hur kommandona ska användas tillsammans.

Utbildningsmål

När du är klar med den här modulen kommer du att kunna:

  • Granska kommandon för att förstå hur du anropar dem.
  • Förstå vad ett kommando returnerar och anpassa vad det returnerar.

Förutsättningar

  • Kunna starta en terminal.
  • Förstå vad PowerShell är.
  • Lär dig hur du kör ett kommando i PowerShell.