Beskriva tjänsterna och identitetstyperna för Azure AD

Nybörjare
Affärsanvändare
Student
Azure Active Directory

Azure Active Directory (Azure AD) är Microsofts molnbaserade identitets- och åtkomshanteringstjänst. Lär dig mer om Azure AD, dess tjänster och vilka typer av identiteter som stöds.

Utbildningsmål

När du har genomfört den här modulen kommer du att kunna:

  • Beskriv vad Azure AD gör.
  • Beskriv de typer av identiteter som Azure AD stöder.

Förutsättningar

  • Allmän förståelse för nätverk och molnbaserad databehandlingskoncept.
  • Allmän IT-kunskap eller allmän erfarenhet av arbete i IT-miljö.
  • Allmän förståelse för Microsoft Azure och Microsoft 365.