Utforska Azure AI-tjänster för vision (förhandsversion)

Medel
AI Engineer
Azure AI services

Azure AI-tjänster för vision, som drivs av Microsofts stora grundmodell i Florens, innehåller betydande förbättringar av bildanalys och banbrytande anpassningsfunktioner.

Utbildningsmål

När du har slutfört den här modulen kommer du att kunna:

  • Beskriv de funktioner som är tillgängliga i Azure AI-tjänster för vision.
  • Förstå fördelarna med Microsofts Florence Foundation-modell.
  • Analysera bilder med hjälp av bildanalys 4.0.
  • Använd Vision Studio för att skapa en anpassad objektidentifieringsmodell.

Förutsättningar

Innan du startar den här modulen bör du ha:

  • Navigera på Azure-portalen
  • Erfarenhet av att använda Visual Studio Code på mellannivå