Utforska Windows Package Manager-verktyget

Nybörjare
Administrator
Business User
Developer
App Maker
Network Engineer
Solution Architect
Student
Support Engineer
Windows

Effektivisera installationen och underhållet av programvara på datorn med hjälp av Windows Package Manager. Förklara klientdelskomponenterna och kommandona, Windows Package Manager-lagringsplatsen och hur du bidrar till lagringsplatsen.

Utbildningsmål

När du har genomfört den här modulen kommer du att kunna:

  • Använda Windows Package Manager för att effektivisera processen med att installera, avinstallera och uppdatera programvara
  • Välj om du vill använda Windows Package Manager-communitylagringsplatsen eller vara värd för en privat lagringsplats
  • Kontrollera Windows Package Manager-funktioner för din organisation med hjälp av grupprincip och tillgängliga grupprincipadministratörsmallar

Förutsättningar

  • Kunskaper om grundläggande begrepp och terminologi för databehandling, till exempel operativsystem, nätverk och databehandling
  • Möjlighet att installera och avinstallera programvara på en Windows-dator
  • Möjlighet att köra kommandon från en kommandotolk