Generera avbildningar med Azure OpenAI Service

Medel
AI Engineer
Developer
Solution Architect
Student
Azure OpenAI Service
Azure

Azure OpenAI-tjänsten innehåller DALL-E-modellen, som du kan använda för att generera ursprungliga avbildningar baserat på frågor om naturligt språk.

Utbildningsmål

När du är klar med den här modulen kommer du att kunna:

  • Beskriva funktionerna i DALL-E i Azure OpenAI-tjänsten
  • Använda DALL-E Playground i Azure OpenAI Studio
  • Använda Azure OpenAI REST-gränssnittet för att integrera DALL-E-avbildningsgenerering i dina appar

Förutsättningar

Innan du påbörjar den här modulen bör du vara bekant med Azure OpenAI-tjänsten. Överväg att slutföra modulen Kom igång med Azure OpenAI Service innan du startar den här.