Guidat projekt – Felsöka och hantera undantag i ett C#-konsolprogram med hjälp av Visual Studio Code

Nybörjare
Developer
Higher Education Educator
K-12 Educator
Student
.NET
Visual Studio Code

Den här modulen vägleder dig genom en kodgransknings- och felsökningsprocess samt processen för att lägga till undantagshantering i ett program.

Utbildningsmål

  • Använd felsökningsverktygen i Visual Studio Code för att identifiera och korrigera ett problem i kodlogik.
  • Implementera undantagshantering i ett C#-konsolprogram med hjälp av try-catch mönstret.
  • Skapa och generera undantag med anpassade egenskaper.
  • Fånga undantag på en lägre nivå i anropsstacken.

Förutsättningar

  • En installation av Visual Studio Code som har konfigurerats för C#-programutveckling.
  • Möjlighet att utveckla C#-konsolprogram som implementerar affärslogik med hjälp av iterationsinstruktioner, urvalsuttryck och anpassade metoder.
  • Erfarenhet av felsökningsverktygen för Visual Studio Code för C#.
  • Erfarenhet av att implementera try-catch undantagshantering och utlösa undantag i C#-konsolprogram.