Introduktion

Slutförd

Med Azure DNS kan du vara värd för dina DNS-poster för dina domäner i Azure-infrastrukturen. Med Azure DNS kan du använda samma autentiseringsuppgifter, API:er, verktyg och fakturering som för dina andra Azure-tjänster.

Anta att ditt företag nyligen köpte det anpassade domännamnet wideworldimporters.com från en domännamnsregistrator från tredje part. Domännamnet är till för en ny webbplats som organisationen tänker lansera. Du behöver en värdtjänst för DNS-domäner. Den här värdtjänsten löser wideworldimporters.com domän till webbserverns IP-adress.

Du använder redan Azure för att skapa din webbplats, så du bestämmer dig för att använda Azure DNS för att hantera din domän.

I den här modulen får du lära dig att konfigurera Azure DNS som värd för din domän. Du får också lära dig att lägga till alias och andra DNS-poster för att matcha ditt domännamn mot en webbplats.

Utbildningsmål

I den här modulen kommer du att:

  • Konfigurera Azure DNS som värd för din domän.

Förutsättningar

  • Kunskaper om nätverksbegrepp som namnmatchning och IP-adresser